ទំព័រដើម

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រគល់សញ្ញាបត្រ

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ៖ -បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១ និងទី២ -បរិញ្ញាាបត្រ ជំនាន់ទី៤ ទី៥ ទី៦ និងទី៧ -បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី៤ ទី៥ ទី៦ ...
Read More
Capture

ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា “ជំនាញទន់” (Soft Skills) ជូននិស្សិតជំនាន់ទី៩

ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ជូនដល់និស្សិតជំនាន់ទី៩ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមនាយកវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធី "ជំនាញទន់" (Soft Skills) (០១ មេសា ២០១៦) ...
Read More
1

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថាន

  អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា លេខ ៤៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ ...
Read More

កាលបរិច្ឆេទប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី៦

-កាលបរិច្ឆេទប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី៦ ថ្មី ០៣ ឧសភា ២០១៦ Schedule of State Exam May ...
Read More
Capture

ពិធីចែកលិខិតសរសើរ

ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ពិធីសំណេះសំណាល និងចែកលិខិតសរសើរ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម នាយកវិទ្យាស្ថាន ជូន៖ ដល់សិស្ស-និស្សិតវគ្គសិក្សាពិសេស ផ្នែក ភាសាអង់គ្លេស ...
Read More
Screenshot_2016-03-27-19-26-57-1

ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ភ្នំបូកគោ

ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦             ...
Read More
១

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនដូចជា៖ បុគ្គលិកផ្នែកការិយាល័យសិិក្សា ចំនួន ៥នាក់ បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល ចំនួន ៥នាក់   ...
Read More
12243070_958862040829317_5371545881471411468_n-300x169

កម្មវិធី ខ្ញុំ និងអ្នក

បុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជាបានដឹកនាំនិស្សិតទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែង ក្នុងកម្មវិធី "ខ្ញុំ និងអ្នក" របស់ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ជាតិ កម្ពុជា ដោយក្តីសប្បាយរីករាយ។   ...
Read More
១១

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១.ផ្នែក គណនេយ្យ ២.អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ...
Read More

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន វគ្គថ្មី ២០១៦

--លើកទី១ៈ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ --លើកទី២ៈថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ --លើកទី៣ៈ ...
Read More